Planinski svet 2.2.2017

Datum publikacije 02/02/2017

Geološki izlet Ivje je odevalo kraško gmajno, zeblo je, da je rezalo v lica, a želja po spoznavanju naravnih danosti je bila dovolj močna, da se je v nedeljskem jutru v Trebčah zbrala lepa skupina planincev in se podala na odkrivanje geološke zgodovine območja. Strokovni izvedenec gospod Paolo Sossi, ki že vrsto let vodi tovrstne tematske izlete za Slovensko planinsko društvo iz Trsta, je za letošnji pohod izbral kraški rob med Trebčami in Globojnarjem. Na trgu pred cerkvijo je zbranim najprej nazorno prikazal nastajanje apnenčastih skladov v zemeljski zgodovini in njihove značilnosti. Med krajšim sprehodom po vasi pa so imeli udeleženci priliko spoznati značilnosti posameznih skladov, saj so domačini pri gradnji poslopij uporabljali kamnine iz celotnega Krasa, vključno s področjem izkopavanja fliša, kar je najlepše vidno pri "hišici od Ljenčkice". Med vzpenjanjem proti Trebenskemu vrhu so se pohodniki seznanili z izredno pestro zemeljsko zgodovino teh krajev, kjer so nastajala in izginjala posebna okolja s takratno floro in favno. V posameznih skladih najdemo sledove graditeljev teh plasti, npr. nahajališče fosilnih rib ob avtocestnem useku ali fosilne ostanke paleocenskih alg ob kolovozu, kraški rob pa sestavljajo eocenski apnenci, v katerih so pred približno petdesetimi milijoni let okamnele majhne enocelične foraminifere - Alveolone. Med spustom pod kraški rob, so pohodniki v apnenčastih skladih odkrivali še okamnele morske ježke in polže. Ob povratku proti Padričam pa so se ustavili na področju, kjer je lepo viden prehod iz starejše v mlajšo geološko dobo, kar se je dogajalo pred 66. milijoni let. Hvaležni gospodu Paolu Sossiju za bogato kulturno obogatitev in možnost, da so med prijetnim pohodom tudi sami spoznali, sicer težko prepoznavne, zapise zemeljske zgodovine, so se pohodniki vrnili v Trebče. Skupina "Drugače mladi", ki deluje v sklopu SPDT, je živahna, vse skozi dejavna in tudi v zimskem času načrtuje prijetne izlete in pohode. Že za soboto, 11. februarja 2017, pripravlja zanimiv avtobusni izlet v Gradež. Po nenapornem, a zanimivem pohodu po gradeški laguni in kolesarski-pešpoti, se bodo pohodniki odpeljali še v Oglej in v Beliano, kjer bo tudi prilika za prijateljsko druženje. Pohodniki se bodo zbrali v Bazovici, pri Kalu, ob 8.00 oziroma ob 8.30 pred Bowlingom v Sesljanu. Za morebitne informacije pokličite na tel. št. 040775312 (odgovarja Paolo Raseni).

powered by