Novoizvoljeni odbor

Datum publikacije 03/04/2017

Na prvi seji po 63. občnem zboru SPDT, si je novoizvoljeni odbor porazdelil funkcije. Na predsedniško mesto je bila potrjena dosedanja predsednica Marinka Pertot. Podpredsedniško mesto je bilo zaupano Davidu Štrajnu. Tajnica bo Sabrina Zezlina, blagajničarka pa Ivana Suhadolc. Za članarine je odgovoren Igor Pertot, za društveno imovino bo še naprej skrbel Franc Starec. Načelnik alpinističnega odseka bo Jernej Bufon, mladinskega bo vodila Nika Čermelj, jamarskega pa Dean Zobec. Gregor Znidarcic bo skrbel za stran Facebook SPDT. Člani nadzornega odbora so predsednik Peter Pavel Fachin, Angelo Kermec in Vojko Slavec.

powered by