Voščilo SPDT

Datum publikacije 24/12/2017

Najprej se zahvaljujem vsem, ki ste dali svoj doprinos pri sooblikovanju društvene pestre dejavnosti in ste prispevali kamenček, s katerim se je oblikoval mozaik našega društvenega delovanja. Članom in prijateljem, odbornikom in podpornikom, ter vsem sorodnim in prijateljskim društvom želim veliko sreče v prihajajočem 2018, veliko uspehov, notranjega miru, prijetnega druženja v objemu domačih, prijateljev in gora, kamor naj vas vodijo le varne poti polne lepih doživetij. Neskončni razgledi in varni koraki naj privedejo vsakega do želenih vrhov, tako v gorah, kot v življenju.

Marinka Pertot,
predsednica SPDT

powered by