Prispevki

Datum publikacije 01/07/2019

Contributi delle pubbliche amministrazioni
PREGLEDNOST in OBJAVA JAVNIH PODPOR
Z. 124/2017, čl. 1, odst. 125-129

OBBLIGO di TRASPARENZA e PUBBLICITA’
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129

Prispevki javnih ustanov, ki jih je prejelo SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO TRST - Ljubiteljsko športno društvo - Associazione sportiva dilettantistica C.F. 80022480323v letu 2018:

  Občina Trst, dež. zakon 10/88, čl. 37 za leto 2017, € 425.00 izplačano dne 09.02.2018 - športna oprema
  Dežela FJK, DZ 14/16 odst.69-71, € 3.050,23 izplačano dne 14.09.2018 - redna vzdrževalna dela hiša v Boljuncu - saldo
  Predsedstvo vlade za 5/000 za leto 2012, € 2.204,60 izplačano dne 17.12.2018
  Predsedstvo vlade za 5/000 za leto 2013, € 2.052,49 izplačano 17.12.2018
  Predsedstvo vlade za 5/000 za leto 2014, € 2.469,14 izplačano dne 17.12.2018
  Občina Trst, dež. zakon 10/88 za leto 2018, čl. 37, € 475,00 izplačano dne 31.12.2018 - športna oprema
  SKUPNO prejeli od javnih uprav € 10.676,46

powered by