65. občni zbor SPDT

Datum publikacije 22/03/2019

Slovensko planinsko društvo Trst sklicuje v četrtek, 21. marca 2019, ob 11. uri na sedežu Ul. S. Frančiška 20 v prvem sklicanju in v petek, 22. marca 2019, ob 20.00 uri v drugem sklicanju v prostorih SKD Barkovlje, ul. Bonafata št. 6 , v Trstu

65. REDNI OBČNI ZBOR

Dnevni red


  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev delovnega predsedstva in volilne komisije
  3. Predsedniško in tajniško poročilo
  4. Poročila načelnikov odsekov, gospodarja in blagajnika
  5. Podelitev priznanj
  6. Pozdravi gostov in razprava
  7. Razno
  8. Poročilo nadzornega odbora in razrešnica
  9. Volitve novega odbora

Vabljeni!

Marina Pertot,
predsednica

Trst, 12. marca 2019

powered by