Prijavnica in privolitev za privacy

Datum publikacije 16/01/2020

Ob vpisu v društvo bo moral nov član vpisati vse podatke v prijavnico SPDT in privoliti za obdelavo osebnih podatkov. Obenem, če vpiše še članarino na PZS, bo moral izpolniti še vpisno polo. Svoj vpis bo moral potrditi tudi član iz prejšnjih let in izpolniti iste obrazce. Lahko obrazce izpolnete doma in jih prinesete s seboj, ko boste vplačali še članarino za leto 2020.

powered by