Orienteering

Datum publikacije 15/10/2014

Včeraj, torek, 14.10. se je odvijal tradicionalni orienteering za osnovnošolce, srednješolce in dijake višjih srednjih šol.

Seznam sodelujočih šol je bil sledeči: 

 ŠT OSNOVNA ŠOLA Št Skupin Št Otrok

1 F. Milčinski - Katinara 9 19

2 F.S. Finžgar 12 25

3 Gruden - Šempolaj 6 12

4 O. Župančič - Sv. Ivan 16 32

5 J.Ribičič - K. Širok 10 20

6 J. Jurčič 10 21

7 Pinko Tomažič - Trebče 12 24

8 Šček - Nabrežina 7 15

9 Trubar Kajuh - Bazovica 5 11

87 179

 

ŠT NIŽJA SREDNJA ŠOLA Št Skupin Št Otrok

1 Kosovel podr. Levstik 11 27

2 Simon Gregorčič  Dolina 7 14

3 Srečko Kosovel Opčine 16 36

4 Cankar - Sv. Jakob 5 10

5 Sv. Ciril in Metod - Katinara 12 25

6 Sv. Ciril in Metod - Sv. Ivan 9 18

60 130

 

ŠT VIŠJA SREDNJA ŠOLA Št Skupin Št Dijakov

1 A. M. SLOMŠEK 19 38

2 F. PREŠEREN 9 18

3 J. ŠTEFAN 7 14

4 KOSOVEL-SEŽANA 21 42

5 Ž.ZOIS 14 28

51 102

V priponki so lestvice prihodov za vse tri kategorije.

powered by