Predstavitev knjige stoletnice društva avtor Lojze Abram

Datum publikacije

Slike so nastale ob predstavitvi v Narodnem domu v Trstu knjige, ki je izšla ob stoletnici društva "Od Jadrana prek Triglava" avtor je priznani častnikar in dolgoletni predsednik društva Lojze Abram - Gigi. Knjiga je na razpolago za pojasnila pišite na info@spdt.org

powered by