64. Občni zbor

Barkovlje, 9. marca 2018

Predsednik nadzornega odbora bo Peter Pavel Fachin, odborniki Angelo Kermec in Vojko Slavec

Izvršni odbor:
PERTOT Marina - predsednica – odgovorna za predavanja
ŠTRAJN David – podpredsednik,alpinistični odsek
SUHADOLC Ivana - blagajničarka
ŽEZLINA Sabrina - tajnica
VIOLA MIRNA - stiki z javnostjo
STAREC Francesco - gospodar, izletništvo, družabnost
BUFON Jernej - alpinistični odsek
ČERMELJ Nika - mladinski odsek
ZOBEC Dean - jamarski odsek
PERTOT IGOR - članarine

Kooptirani:
Maksimiljan Kralj in Robert Devetak za smučarski odsek, Paolo Raseni za skupino »drugače mladi«.

Nadzorni odbor:
FACHIN PETER PAVEL (predsednik)
Kermac Angelo
Slavec Vojko

powered by