Kratek zgodovinski pregled

1904

Ustanovitev SPDT (4.junija) kot podružnica osrednjega Slovenskega planinskega društva v Ljubljani. Tedaj sta v Trstu obstajali italijanska Società Alpina delle Giulie in avstrijski Deutscher und Osterreichischer Alpverein. Prvi predsednik je bil dr.Matej Pretner. Delovanje na področju planinstva, družabnosti, odpiranja in markacije novih poti ter jamarstva. Društvo je upravljalo kraški jami Dimnice in Vilenica, danes v sosednji Sloveniji.

1914-1918

Omejena dejavnost zaradi vojne.

1918

Obnovitev dejavnosti po zgledu izpred vojne. Predsednik je postal Miroslav Pretner.

1923

Fašistična oblast je 9.oktobra razpustila SPDT s pretvezo najdbe podtaknjene puške v jami Dimnici. Ponovna ustanovitev 6.marca 1924, kot samostojno društvo s statutom. Predsednik pripravljalnega odbora je bil dr. Edvard Slavnik.

1927

Dokončna razpustitev društva s fašističnim dekretom 17. avgusta. Ista usoda je doletela vsa ostala slovenska kulturna in športna društva.

1927-1945

Podtalna dejavnost skupin »Štempiharjev« in »Magnamontijev«, ki so nadaljevali s planinstvom in alpinizmom in prirejali sestanke in zbore v daljnih gorskih predelih, daleč od nadzorstva fašističnih oblasti. Omejena dejavnost med drugo svetovno vojno.

1946

Ponovna ustanovitev oziroma obnovitev SPDT, 5.maja. Skoraj mrzlična prvotna dejavnost: planinstvo, jamarstvo, smučanje in fotografski krožek. Predsednik postane dr. Zorko Jelinčič.

1965

Ob smrti dr. Zorka Jelinčiča prevzame vodstvo SPDT dr. Sonja Mašera. Kot predsednica obnovi predvsem smučarsko dejavnost.

1966

SPDT priredi prve Zimske športne igre, ki sledijo vsako leto. Istega leta poimenovanje planinske koče na Črni prsti nad Bohinjem po pokojnemu predsedniku Zorku Jelinčiču. Kočo upravlja Planinsko društvo Podbrdo.

1968

Po dolgih peripetijah postane SPDT polnopravni član Vsedržavne zveze zimskih športov FISI.

1975

Uradna otvoritev planinske poti imenovane »Vertikala«, ki jo SPDT začrtalo od Glinščice pri Trstu do gore Peči pri Trbižu na italijansko-avstrijski-slovenski tromeji. Pot je markirana z beloplavimi markacijami in se vije po vrhovih, grebenih in po krajih in dolinah, katerih prebivajo Slovenci v Italiji ter po skoraj zapuščeni Beneški Sloveniji v Videmski pokrajini. Pot se zaključi v Glinščici pod spomisko ploščo posvečeno trem padlim alpinistom v zadnji vojni. Zamisel začrtanja planinske poti po italijanskem ozemlju, na katerem prebivajo Slovenci, sega v leto 1968. Pot so dokončno markirali leta 1972 v sodelovanju med slovenskimi alpinisti, geologi, zgodovinarji in kartografi iz Trsta in Ljubljane. »Vertikala« je porazdeljena na pet odsekov, ki so posvečeni vidnim osebnostim, tvorcem alpinizma na tukajšnjih tleh: dr. Alojzu Dolharju, dr.Henriku Tumi, duhovniku Martinu Čedermacu - Antoniu Cufolu, dr.Klementu Jugu in dr. Zorku Jelinčiču. Vodič »Vertikale« z izčrpnimi opisi poti in zemljevidi je izšel leta 1975.

1977

Okrepljena dejavnost, predvsem alpinistična in jamarska. Zamenjava v vodstvu. Predsedstvo prevzame inž. Pino Rudež.

1984

Osemdesetletnica SPDT. Izide »Zgodovina SPDT«, ki jo je napisal in uredil dr. Dušan Jelinčič.

1985

SPDT organizira himalajsko alpinistično odpravo na Južno Anapurno v Nepalu. Vodja odprave je Lucijan Cergol. Odprava nima uspeha. Istočasno organizira SPDT tudi treking okrog Anapurn v Nepalu.

1986

Dušan Jelinčič je prvi alpinst v deželi Furlaniji Julijski krajini, ki doseže osemtisočak. Osvojil je vrh 8051 metrov visokega Broad Peaka v Karakorumu. Časnikar Aleksander Sirk je novi predsenik SPDT.

1988

Zamenjava v predsedstvu. Vodstvo prevzame časnikar Lojze Abram.

1989

Ustanovljena podružnica SPDT v Mačkovljah z imenom »Zlata krona« s približno 30 člani.

1990

SPDT organizira mednarodno himalajsko odpravo »Alpe Adria Sagarmatha 1990« s pokroviteljstvom Dežele Furlanije Julijske krajine ob desetletnici Delovne skupnosti Alpe Jadran. Vodja odprave je Tomaž Jamnik iz Kranja. Uspešna osvojitev 8848 metrov visokega vrha everesta 7.oktobra 1990. Odprave so se udeležili slovenski in italijanski alpinisti iz Trsta, iz Karnije, Lombardije in Slovenije. Udeleženka odprave, Tatjana Gregori, prva alpinistka v deželi Furlaniji Julijski krajini, doseže višino 7500 metrov. Istočasno SPDT organizira uspel treking v Nepalu do baznega tabora pod Everestom ob ledeniku Kumbu.

1985-1992

Razni uspešni podvigi posameznih alpinistov SPDT na Aconcagui, v Turčiji, Nepalu, Keniji, Mehiki, na Kilimanjaru, Ruwenoriju, ZDA in Patagoniji. Tradicionalni vsakoletni tedenski pohodi v tuje gore: Dachstein, Watzmann, Dolomiti Brente, Monviso, Dolina Aoste, Argentera in drugi. Zelo aktivni mladinski odsek s prirejanjem raziskovalnih izletov in orienteeringov za osnovnošolce in nižješolce slovenskih šol v Trstu. Intenzivna smučarska dejavnost v Ravasclettu in na Zoncolanu za slovenske šolarje z vaditelji iz samih vrst Mladinskega odseka, ki so se udeležili posebnih vaditeljskih tečajev. Uspešne so tudi druge dejavnosti, kot so predavateljska in markacijska ter dejavnost jamarskega odseka, ki je sodeloval pri važnih podzemskih odkritjih v Škocijanskih jamah.

powered by