68. Občni zbor

 

Briščiki, 8. aprila 2022

Izvršni odbor:

PERTOT Marina – predsednica, odgovorna za predavanja
VIOLA Mirna – podpredsednica, odgovorna za stike z javnostjo in izletništvo
KRALJ Julija – podpredsednica, načelnica smučarskegaodseka
GIUGOVAZ Alenka – blagajničarka
ZEZLINA Sabrina – tajnica
STAREC Francesco – odgovoren za družabnost in za markacijski odsek
SOBAN Mauro – izletništvo
NADLIŠEK Pavel – izletništvo
PRASSEL Nika – odbronica, pomoč pri objavljanju novic na spletni strani in Facebook
ŠKERLAVAJ Veronika – načelnica alpinističnega odseka, pomoč gospodarju, zadolžena za družabnost ter za objavljanje novic na spletni strani in Facebook
GORUPPI Irina – pomoč pri objavljanju novic na spletni strani in Facebook stran
ŠTRAJN David – odbornik, odgovoren za spletno stran
BUFON Jernej – odbornik, odgovoren za alpinistično opremo
ČERMELJ Nika – načelnica mladinskega odseka, odgovorna za Facebook stran
PERTOT Igor – odgovoren za članarine, s pomočjo Mirne Viola
PURIC Samuel – odbornik, pomoč pri smučarsekm odseku
BLASINA Aleks – odbornik, pomoč za alpinistično opremo

Nadzorni odbor:

FACHIN Peter Pavel – predsednik
SLAVEC Vojko – odbornik
SUHADOLC Peter – odbornik

Kooptirani:
Robert Devetak – odgovoren za telovadbo in orienteering,
Drago Košuta – odgovoren za skupino »Drugače mladi«