64. Občni zbor

Barkovlje, 9. marca 2018

Predsednik nadzornega odbora bo Peter Pavel Fachin, odborniki Angelo Kermec in Vojko Slavec

Izvršni odbor:
PERTOT Marina – predsednica – odgovorna za predavanja
ŠTRAJN David – podpredsednik,alpinistični odsek
SUHADOLC Ivana – blagajničarka
ŽEZLINA Sabrina – tajnica
VIOLA MIRNA – stiki z javnostjo
STAREC Francesco – gospodar, izletništvo, družabnost
BUFON Jernej – alpinistični odsek
ČERMELJ Nika – mladinski odsek
ZOBEC Dean – jamarski odsek
PERTOT IGOR – članarine

Kooptirani:
Maksimiljan Kralj in Robert Devetak za smučarski odsek, Paolo Raseni za skupino »drugače mladi«.

Nadzorni odbor:
FACHIN PETER PAVEL (predsednik)
Kermac Angelo
Slavec Vojko